نانوفناوری درخدمت درمان سرطان با Abraxane

نویسنده :احترام السادات خاتمی نژاد

سال 1992 سالی پر فراز و نشیب و بستر اتفاقات مهم بسیاری بود. در این سال شاتل فضایی Endeavour ماموریت خود را با
موفقیت به انجام رسانید، جنگ سرد پایان یافت و نوبل فیزیک برای کشف ردیاب ذرات به دانشمندی فرانسوی به نام جرج چارپگ
رسید.در همان سال برای درمان سرطان، داروی جدیدی به نام تاکسول )Taxol )معرفی شد و به سرعت در محافل علمی جهانی مورد توجه قرار گرفت.
دکتر نیل دسای (Desai Neil ) به همراه جراح مشهور، دکتر پاتریک سون-شیونگ در نشستی علمی با موضوع تاکسول(پاکلی تاکسل) شرکت داشتند. در آن زمان این ماده ی شفا بخش که از پوست درخت سرخدار اقیانوس آرام گرفته می شد به تازگی مجوز ورود به بازار را کسب کرده بود.
موضوع این نشست علمی بیان راهکاری برای ورود داروی پاکلی تاکسل به بدن بیماران سرطانی بود. آن ها پیشنهاد کردند که پاکلی تاکسل با مشتقی از روغن کرچک به نام Cremaphor فرموله شده و به واسطه ی خاصیت حل شوندگی ایجاد شده در آن به بیمار سرطانی تزریق شود.

اما دانشمندان برجسته می دانستند که Cremaphor واکنش های آلرژیک خطرناکی در بیمار ایجاد می کند و بدون شک باید به دنبال راه دیگری برای دارورسانی پاکلی تاکسل می بودند. بنابراین دست به کار شدند و پس از هزاران ساعت کار در آزمایشگاه به این نتیجه رسیدند که فناوری نوظهور نانوذرات در ترکیب با آلبومین انسانی، سامانه ی دارورسانی کارآمدی خواهد بود که عوارض جانبی Cremaphor را ندارد.روش دسای و سون-شیونگ برای ترکیب مولکول های دارویی، فناوری nab یا “اتصال به نانوذرات آلبومین” بود.

علی رغم موفقیت این محصول در بهبود عملکرد درمانی پاکلی تاکسل در درمان سرطان سینه ، جامعه ی پزشکی این روش را تمسخر کرده و آن را شراب قدیمی در بطری جدید نامیدند اما دکتر دسای و همکارش با اعتماد بر تالش خود، بر جدید بودن دارو پافشاری کردند و سرانجام داروی جدید آن ها بعد از عبور از موانع مالی ، فناوری و نظارتی با عنوان آبراکسان“Abraxane ”تولید شد.


دکتر دسای در سال 2018 در مصاحبه ای عنوان کرد: ایده های خوب بسیاری وجود دارد و افراد باهوشی، که صاحب ایده های درخشان هستند! اما همانطور که ما تجربه کردیم ، موانع بسیاری وجود دارد که غالبا از نوع فناوری هستند. ما بر ایده ی خود پافشاری کردیم . البته اعتراف میکنم که بودجه، بخش عمده ای از آن بود. حرف من این است: اگر موانع غیر قابل عبور به نظر می رسند و در عین حال شما ایده ی خوبی دارید “باید” مقاومت و پافشاری کنید.لازم به ذکر است که تا به امروز از آبراکسان برای درمان بیش از 600000 نفر در سراسر جهان استفاده شده است و گاها از آن به عنوان استاندارد دارویی استفاده می شود.