تحلیل زنجیره ارزش فرآیند تولید محصول سلول درمانی سرطان ریه با سلولهای ایمنی بیمار

زینب یوسفی
دانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

آیا به فناوری های 10 سال آینده در حوزه درمان سرطان اندیشیده ایم؟
روشهای درمانی مختلفی در دهه¬ها و صده¬های مختلف برای جلوگیری از پیشرفت و درمان سرطان به کار گرفته شده است. طبق گزارشهای مرتبط با انجمن های سرطان و ایمنی درمانی امریکا و اروپا رویکردهای نوین درمانی در حال گسترش هستند. از جمله جدیدترین روشهای درمانی سرطان استفاده از روشهای مختلف ایمنی درمانی است. طبق آمارهای ایالات متحده امریکا، این روشهای ایمنی درمانی میتوانند در سال تا ۲۵۰ هزار نفر از مبتلایان به سرطان را به زندگی باز گردانند.
میزان پاسخ به روشهای ایمنی درمانی سرطان برای همه انواع سرطان، به خصوص سرطان های با درجه ۴ بین ۱۵ تا ۹۰ درصد گزارش شده است. این درصد باسخ به درمان و بهبودی برای روشهای سلول درمانی نزدیک به ۸۰ درصد است که در مقایسه با روشهای درمانی شیمی درمانی و سایر روشها نرخ بهبودی بالاتری دارد و پیشنهاد شده است که به صورت درمان ترکیبی استفاده شود.

توجه به آمارهای زیر می تواند جالب توجه باشد:
– به گزارش Deloitte ، شرکت مشاوره ای در حوزه استراتژی سلامت در جهان، از بین 20 فناوری برتر جهانی در حوزه سلامت در 20 سال آینده، یکی مربوط به روش ایمنی درمانی سرطان است
– سهم از بازار روشهای ایمنی درمانی در جهان در سال2016 برابر با 45 بیلیون دلار و در سال 2022 برابر با
117 بیلیون دلار خواهد بود.
– یکی از روش های مورد توجه در ایمنی درمانی سرطان، روش های مبتنی بر سلول درمانی سرطان است.
– سهم از بازار سلول درمانی سرطان در سال2021 برابر با 4.6 بیلیون دلار و در سال 2028 برابر با 3.20 بیلیون دلار ، با نرخ رشد مرکب سالانه 2.20 خواهد بود.

طبق بررسی نرخ رشد ابتلای سالانه به سرطان در ایران، متاسفانه در یک بازه 10 ساله حدود 43 % افزایش نرخ رشد ابتلا مشاهده شده است. اینکه سونامی سرطان در راه ایران هست یا خیر، همچنان محل بحث در میان پزشکان است اما آنچه مهم است بار اقتصادی و اجتماعی همین تعداد ابتلای سالانه و تجمع بیماران در چند سال پیاپی است که قطعا تبطات آن گریبانگیر بخش درمان در حوزه پزشکی و بخش اقتصادی کشور خواهد شد. بنابراین تمرکز بر رویکردهای نوین در درمان سرطان و جلوگیری از پیشرفت آن موضوع بسیار ضروری در صنعت بهداشت و درمان و اقتصاد کشور می نماید.