زنجیره ارزش زعفران،حلقه مفقوده رونق اقتصاد زعفران

زنجیره ارزش زعفران،حلقه مفقوده رونق اقتصاد زعفران

کشور ایران با تولید 90 درصد زعفران جهان، بزرگترین تولید کننده زعفران دنیا است. با توجه به رویش زعفران در اقلیم های گرم و خشک و کم باران، بسیاری از مناطق کشور مستعد کشت و پرورش این گیاه ارزشمند هستند،…