تحلیل زنجیره ارزش فرآیند تولید محصول سلول درمانی سرطان ریه با سلولهای ایمنی بیمار

تحلیل زنجیره ارزش فرآیند تولید محصول سلول درمانی سرطان ریه با سلولهای ایمنی بیمار

تحلیل زنجیره ارزش فرآیند تولید محصول سلول درمانی سرطان ریه با سلولهای ایمنی بیمار زینب یوسفیدانشجوی دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران آیا به فناوری های 10 سال آینده در حوزه درمان سرطان اندیشیده ایم؟روشهای درمانی مختلفی در…

 زنجیره  تحلیل ارزش نانوحسگر پیزوالکتریک جایگزین ضربان ساز قلب

زنجیره تحلیل ارزش نانوحسگر پیزوالکتریک جایگزین ضربان ساز قلب

زنجیره تحلیل ارزش نانوحسگر پیزوالکتریک جایگزین ضربان ساز قلب مریم نوقابیکارشناسی ارشد فیزیک گرایش اپتیک و لیزر دانشگاه علم و صنعت مواد پیزوالکتریک با اعمال کمترین مقدار نیرو، جریان الکتریکی تولید می کنند. از این رو در تولید حسگرها کاربردهای…

 تحلیل زنجیره ارزش واسط مغز رایانه (BCI)

تحلیل زنجیره ارزش واسط مغز رایانه (BCI)

تحلیل زنجیره ارزش واسط مغز رایانه (BCI) هدی فتحیان کارشناسی ارشد بیوالکتریک دانشگاه تهران واسط مغز رایانه یا BCI همانطور که از نامش هویدا است به معنی ایجاد ارتباط بین مغز شخص با کامپیوتر است. این محصول از دو بخش…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت زیست فناوری

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت زیست فناوری با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام و کسب…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مکاترونیک

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مکاترونیک با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام و کسب اطلاعات…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت انرژی های نو و پاک

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت انرژی های نو و پاک با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت کشاورزی و صنایع غذایی

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت کشاورزی و صنایع غذایی با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مواد پیشرفته

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت مواد پیشرفته با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام و کسب…

اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت آب و محیط زیست

xyzplatform | پلتفرم سرمایه انسانی مختصات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میکند: اولین دوره تربیت کارشناسان زنجیره ارزش صنعت آب و محیط زیست با هدف شکل گیری خوشه صنایع راهبردی و نوظهور کشور جهت ثبت نام…